Deltaschool

De basis waarvan wij ons onderwijs vormgeven is samen grenzen verleggen in een veilig leeromgeving, waarbij samenwerking, vertrouwen, duidelijkheid en plezier voorop staan. Cruciaal is dat door ons onderwijs het zelfvertrouwen en het leren van de leerling wordt versterkt. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling en stellen we de vraag: ‘Hoe leert deze leerling?’.

Door een boeiend en uitdagend onderwijsaanbod wordt de ontwikkeling van de leerling ‘gewoon speciaal’. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met ouders/verzorgers en onze netwerkpartners. Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur en duidelijkheid.

Gezien de grote verschillen tussen de leerlingen is er een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Inhoudelijk richt ons onderwijs zich op:

  • De emotionele ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling
  • De cognitieve ontwikkeling
  • De creatieve ontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • De culturele ontwikkeling

De Deltaschool biedt onderwijs aan in samenwerking met ouders en waar nodig ondersteund door ketenpartners uit het sociale domein om leerlingen zoveel mogelijk te leren het zelf te doen.