De leerlingen met leerjaar 8 zijn bij ons de schoolverlaters. Deze leerlingen zullen aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van de Deltaschool en uitstromen naar Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In het schooljaar voorafgaand aan de schoolverlating zullen er informatieavonden van de verschillende vormen van V(S)O zijn. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Samen met de leerkracht en de Intern Begeleider gaan wij op zoek naar de best passende vervolgschool voor uw kind.