Samen zijn we iedereen!

Kindcentrum De Marel in Goes biedt specialistisch onderwijs, zorg en opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Twee scholen voor specialistisch onderwijs, De Tweern en De Deltaschool, werken samen aan een zo breed mogelijk aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Sinds 2016 zijn deze scholen zich al aan het ontwikkelen in de richting van een Kindcentrum. Samen met diverse (jeugd)zorg- en opvangpartners verzorgt Kindcentrum De Marel een optimaal onderwijsaanbod voor en na schooltijd.