Samen grenzen verleggen

Deltaschool

Locatie

De Deltaschool is een school in de regio Goes voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO – ZML). We bieden onderwijs aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar oud met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De  groepen van de Deltaschool zitten op locatie de Marel. In de groepen loopt de leeftijd uiteen van vier tot twaalf jaar. De groepen zijn op leeftijd en uitstroomniveau ingedeeld.

Onderwijs

Leerlingen worden op school ingedeeld op hun hoogst haalbare uitstroomprofiel. De profielen die we op school aanbieden zijn: belevingsgerichte dagbesteding, taakgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en arbeid. Jonge leerlingen worden eerst langere tijd geobserveerd voordat we een (voorlopig) uitstroomprofiel vaststellen. Vervolgens volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling om uiteindelijk te komen tot een succesvolle plaatsing in een vorm van dagbesteding of arbeid.