Privacy

Binnen de Deltaschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en die van ons personeel.

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen de school wordt gewerkt met persoonsgegevens.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Te allen tijde blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

 

Klachtenregeling

We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. We zullen altijd zoeken naar een oplossing.