Communicatie app

We maken op school gebruik van Parro van Parnassys. Parro is een app die u kunt installeren op uw mobiel/tablet. Uiteraard is deze ook te openen in de browser op uw laptop of pc. (Ga naar: talk.parro.com)  Ieder schooljaar ontvangt u opnieuw een uitnodiging.

Door gebruik te maken van Parro kunt u bij de mededelingen van de groep algemene berichten, foto’s en filmpjes zien. Op deze manier kunt u op de hoogte blijven waar we in de klas mee bezig zijn.
Er zijn individuele gesprekken waar de leerkracht en/of u vragen kunt stellen of bijzonderheden door kunt geven. Oudergesprekken worden ook via Parro gepland.