Wat is de MR?

Ouders/verzorgers en personeelsleden hebben recht om mee te denken en beslissen over ontwikkelingen op school en daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers en van het personeel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Wie zijn de leden van de MR?

  • Marije Kopmels, personeelsgeleding
  • Carina Louwman, personeelsgeleding
  • Richard Zwart, oudergeleding
  • Milly Leerentveld, oudergeleding

Over een aantal zaken moet de directie instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.
Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. Regelmatig staat in de nieuwsbrief waar de MR zich op dat moment mee bezig houdt. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op De Marel belangrijk is.
Verder wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt. Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.

Aanmelden voor de MR

Neem contact op met mr.deltaschool@ozeo.nl, of vul het formulier in op onze contactpagina.