Klas Delta D

In Delta D zitten momenteel 13 leerlingen. Wij zijn de oudste leerlingen van de Deltaschool!
Op school zijn wij bezig met het leren van verschillende dingen. Naast het leren van de standaard vakken zoals rekenen en spelling, is er ook veel aandacht voor het ‘leren leren’ (omgaan met de agenda, plannen en organiseren, werkverzorging) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na dit schooljaar gaan wij tenslotte naar het VSO!
We openen de dag altijd gezamenlijk, dan kijken we wie er aanwezig is en bekijken we de kalender en agenda’s. Een belangrijk onderdeel van onze dag. Gedurende de dag komen er verschillende vakken aan bod. Vaak worden deze gegeven in twee niveaugroepen. Andere vakken doen we samen met de hele klas.
Ook besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, dit doen we door middel van gesprekken, maar ook door situaties uit te spelen. Er is veel aandacht voor emoties, gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast gaan we ook regelmatig samen naar de bibliotheek. Dit doen we om een leuk boek uit te zoeken die de leerlingen de komende weken kunnen lezen, maar natuurlijk ligt de nadruk hier ook op het sociaal-emotionele aspect: hoe gedraag je je buiten school? En hoe gedraag je je in het verkeer?
Ook maken wij gebruik van een agenda, hierin schrijven de kinderen per week wat er op school gebeurt, maar natuurlijk kunnen zij dit ook aanvullen met wat zij thuis nog doen. Zo leren ze omgaan met een agenda en ook het plannen van hun week. We kijken dagelijks in de ochtend en aan het eind van de dag in de agenda zodat wij voorbereid zijn op wat er gaat komen.
We maken er een gezellig en leerzaam jaar van!