Schoolreis en kamp

Leerlingen van het SO gaan jaarlijks op schoolreis.

De schoolreis wordt in de loop van het schooljaar gepland. Zodra bekend is waar de SO-groepen naar toe gaan, krijgt de leerling een brief mee naar huis.

Leerlingen van het VSO gaan op schoolreis of op schoolkamp. Dit schooljaar gaan de VSO-leerlingen op schoolkamp. De leerlingen worden op de hoogte gehouden d.m.v. informatiebrieven die ze mee krijgen vanuit school.