Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR is

Namens de ouders

Wendy van der Vliet - Voorzitter

 

Carolien Boone - van Oosten - Lid

 

 

Namens het onderwijzend personeel

Jaap van 't Veer - Secretaris (tijdelijk kiescommisie)

 

Carina Louwman - Lid

 

 

Directie

Hans Willemstein- Adviserend

Vergaderdata schooljaar 2016-2017

6 oktober

22 nov.

11 jan.

7 maart

8 mei

22 juni

11 juli (reserve)