Algemene Verordening Gegegevensbescherming

Functionaris gegevens bescherming:

Marion van der Horst

Stafadviseur ICT CED groep Rotterdam

CED-Groep | Dwerggras 30, 3068 PC  Rotterdam | 010 40 71 761

m.vanderhorst@cedgroep.nl

 

Security officer:

De heer S. Sanderse, s.sanderse@desprienke.nl

Staf ICT De Korre, 0113-229150