Algemene informatie

De Deltaschool is een kleine school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De Deltaschool heeft verschillende groepen op 2 locaties. De 2 SO-groepen (Delta-A groep leerlingen van 4 tot en met 12 jaar) en Delta-B groep (leerlingen van 9 tot en met 12 jaar) zitten op locatie de Tweern. Deze groepen zijn op niveau ingedeeld. De  VSO-groepen zijn op uitstroom samengesteld.  In de VSO groep loopt de leeftijd uiteen van ongeveer 13 tot 18 jaar. De VSO groepen zitten op locatie de Sprienke. Deze VSO-groepen zijn op uitstroom ingedeeld samen met leerlingen van de Sprienke. De VSO-leerlingen van de Deltaschool zijn verdeeld over 6 groepen.

De Deltaschool is verdeeld over twee locaties:

De afdeling SO (Delta-A en Delta-B):

Evertsenstraat 100
4461 XS  Goes
Telefoon: 0113 228864

De afdeling VSO:

Vivaldipad 1

4462 JA Goes

Telefoon 0113 229150

De kenmerken van de huidige kwaliteit:

  • Een open eerlijke samenwerking tussen bestuur, centrale directie, schoolleiding, team, leerlingen en ouders/verzorgers, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z'n allen.
  • Iedere leerling is onderdeel van de school als geheel. Daarom is het voor elk teamlid noodzakelijk om groepsoverstijgend te denken.
  • Het werken in en het samenwerken met de Deltaschool, staat in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en leren van- en met elkaar.

Door de gehanteerde afspraken, de sfeer en de duidelijkheid in de school heerst er een klimaat, waarin geborgenheid en veiligheid de basis zijn voor een optimale ontwikkeling