Missie

Onze missie slogan: Samen grenzen verleggen!

Visie

De Deltaschool ontwikkelt mogelijkheden van leerlingen, die zeer moeilijk leren, optimaal door het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit de

Pedagogische visie:

 • die gericht is op de continue ontwikkeling van de leerling als individu in relatie tot zijn omgeving;
 • die de leerling stimuleert zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en hem behulpzaam te zijn om zo goed mogelijk te participeren binnen de samenleving;
 • die gekenmerkt wordt door een pedagogisch klimaat dat het welzijn van de leerlingen bevordert.

 

Om dit in de praktijk waar te maken streven we er naar de Deltaschool zo efficiënt mogelijk te organiseren. We willen dat realiseren door uit te gaan van de volgende onderwijskundige visie:

 • een duidelijke doorzichtige organisatie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn;
 • toegankelijk te zijn voor leerlingen en ouders/verzorgers, dus snel en flexibel omgaan met vragen van leerlingen en ouders/verzorgers;
 • te werken met methodes en materiaal, die de onderwijsgevenden in staat stellen kwalitatief goed onderwijs te realiseren;
 • doordachte didactische (leer)lijnen gebaseerd op de kerndoelen voor zml te gebruiken en verder te ontwikkelen;
 • een duidelijk, voorspelbaar en boeiend schoolklimaat te creëren voor leerlingen;
 • planmatig werken en afstemming van het onderwijsaanbod, gebaseerd op de SLO kerndoelen, op behoeften van de groep en de individuele leerling door middel van handelingsplannen en groepsplannen;
 • het gebouw modern en goed in te richten.

 

Doel

Het doel van de Deltaschool is het, samen met ouders/verzorgers en leerlingen, realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van haar leerlingen en daarbij te streven naar een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en een zo volwaardig mogelijk burgerschap’ door:

 • Het bieden van regelmaat, structuur en veiligheid.
 • Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden.
 • Systematische aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden.
 • Het geven van kindgericht en boeiend onderwijs met het ontwikkelingsperspectief als uitgangspunt.
 • Oefening in zelfredzaamheid en praktische vaardigheden.