Aanmelden

Door de invoering van de wet Passend onderwijs is de aanmeldprocedure veranderd.

Om toegelaten te kunnen worden, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden bepaald door het samenwerkingsverband primair onderwijs of samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs af. De woonplaats van onze potentiƫle leerling bepaalt welk samenwerkingsverband hier over gaat.
Zodra er een positief besluit is afgegeven, wordt uw kind geplaatst. Daarvoor kennen wij een plaatsingsprocedure waarvoor wij een speciale commissie in het leven hebben geroepen.
Over de te nemen stappen kunt u het beste contact opnemen met de teamleiders van de Deltaschool:

SO: Teamleider Saskia steenhuizen

VSO: D Teamleider Arjanneke Smallegange

VSO: A Teamleider Chantal Oude Elferink